Privacyverklaring

Privacyverklaring Rietdekkersbedrijf Van der Groef

Rietdekkersbedrijf Van der Groef respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Rietdekkersbedrijf Van der Groef  heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Rietdekkersbedrijf Van der Groef.

Delen met derden
Rietdekkersbedrijf Van der Groef zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Rietdekkersbedrijf Van der Groef gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Rietdekkersbedrijf Van der Groef, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Rietdekkersbedrijf Van der Groef kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rietdekkersbedrijf Van der Groef  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rietdekkersbedrijf Van der Groef  verstrekt.

Bij Rietdekkersbedrijf Van der Groef  kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je bankgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankgegevens

Rietdekkersbedrijf Van der Groef verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Rietdekkersbedrijf Van der Groef je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor rietdekken.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Rietdekkersbedrijf Van der Groef. 

Rietdekkersbedrijf Van der Groef  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Rietdekkersbedrijf Van der Groef  zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Rietdekkersbedrijf Van der Groef maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rietdekkersbedrijf Van der Groef  maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@rietdekkersvandergroef.nl.

Rietdekkersbedrijf Van der Groef zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Rietdekkersbedrijf Van der Groef is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met info@rietdekkersvandergroef.nl.